Document del mes

El document del mes té com a finalitat difondre els fons de l’Arxiu Capitular de Mallorca mitjançant l’exposició digital de peces representatives.

L’Arxiu Capitular de Mallorca conserva els rastres documentals de les activitats de la Catedral, des del origens fins a l’actualitat, no sols les de caràcter religiós sinó també tot allò relacionat amb la gestió general del temple. L’Arxiu Capitular de Mallorca té com a missió recollir, conservar i difondre el patrimoni documental de la Catedral de Mallorca, entenent com a tal tota la documentació, actual o històrica, en qualsevol tipus de suport, produïda o rebuda pel Capítol en l’exercici de les seves funcions.

La selecció del document del mes es realitza tenint en compta el contingut històric del document, el seu estat de conservació, les seves singularitats físiques o el seu suport.

 


Documents del mes
 
Any 2018 - Document Gener

 
Any 2018 - Document Febrer

  
Any 2018 - Document Març
 
 
Any 2018 - Document Abril
 
  
Any 2018 - Document Maig
 
  
Any 2018 - Document Juny
 
  
Any 2018 - Document Juliol
 
  
Any 2018 - Document Agost
 
 
Any 2018 - Document Setembre
 
Any 2018 - Document Octubre
 
Any 2018 - Document Novembre
 
Any 2018 - Document Desembre
 
Any 2019 - Document Gener

 
Any 2019 - Document Febrer


Arxiu Capitular de Mallorca
Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory [file] => Unknown [line] => 0 )