Patrimoni, Història, Articles, Actualitat

Llum verda a la primera fase de restauració dels àngels del Presbiteri de la Seu

06 jun 2018
Patrimoni, Història, Articles, Actualitat
Llum verda a la primera fase de restauració dels àngels del Presbiteri de la Seu

Aquest matí, la Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell de Mallorca ha aprovat la primera fase de la restauració del conjunt dels àngels del presbiteri de la Catedral de Mallorca. Aquest conjunt està integrat per obres de factura, materials i cronologia diferents. Concretament, la proposta d’intervenció aprovada és la que ha de resoldre la restauració dels dos àngels turiferaris del segle XV que emmarquen la càtedra episcopal, dels sis capitells de pedra, també del segle XV, i de les quatre columnes que envolten l’altar major.

El 4 de setembre del passat any, es presentà al Consell de Mallorca l’informe sobre l’estat de conservació i restauració del conjunt dels àngels de la Capella Reial, sol·licitant autorització de la Comissió de Patrimoni per iniciar els estudis preliminars. Aquests consistiren en una bateria de proves científico-tècniques que inclogueren l’anàlisi dels estrats pictòrics i l’estudi de l’estructura interna mitjançant tècniques radiogràfiques, i l’estudi històrico-artístic redactat per la Dra. Mercè Gambús, investigadora principal del Grup de Conservació del Patrimoni Artístic Religiós (UIB).

El 25 de maig del 2018 es presentà el projecte de restauració davant el Consell de Mallorca, elaborat per Xicaranda Conservació i Restauració de Béns Culturals, el qual ha estat aprovat avui.

El projecte de restauració proposa, per una banda, la neteja mecànica i química dels capitells, els quals es troben en un bon estat de conservació, i per l’altra, la restauració dels dos àngels. A partir dels estudis preliminars, que coordina la mateixa empresa restauradora, s’ha descobert l’existència a la zona del rostre de la policromia original, subjacent a una capa posterior efectuada en una acció reparadora. La intervenció serà el màxim de respectuosa amb l’obra, mantenint la policromia original, la qual es conserva en un estat excel·lent. A més, en aquesta intervenció de restauració s’utilitzarà una tecnologia innovadora que consistirà en la reproducció del volum tridimensional en mida real dels dos àngels turiferaris. Sobre aquesta reproducció, es treuran els motlles per crear les reintegracions volumètriques necessàries per a la restauració de les peces.

Els dos àngels gòtics –realitzats en fusta policromada i pertanyents al cercle de Guillem Sagrera i atribuïts a Huguet Barxa– formen part d’un conjunt més ampli integrat per quatre àngels músics de pedra policromada –atribuïts al cercle de Guillem Sagrera–, sis capitells de pedra policromada, datats al segle XV, i sis canelobres dissenyats per Antoni Gaudí el 1904. La cronologia dels sis àngels s’ha situat entre 1427 i 1453, quan Jaume d’Oleza i Pont i Catalina Rovira Campfullós donaren els sis àngels sobre columnes per a l’altar major de la Seu, segons consta al seu testament. No obstant, el conjunt dels àngels tornà l’any 1729, quan es reformà el presbiteri barroc, a la família Oleza per mediació de Nicolau d’Oleza. Finalment, el novembre del 1904, Antoni Gaudí sol·licità el lliurament dels àngels i les columnes, dins el context de la reforma litúrgica de la Seu, amb l’aprovació de Mariano d’Oleza i el conseqüent retorn de les peces.

Es preveu que en unes setmanes es culmini amb la presentació, al Servei de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, de la proposta de restauració per als quatre àngels músics i de les dues columnes que emmarquen la càtedra episcopal, que tenen la particularitat d’haver estat decorades amb esgrafiats daurats durant l’època de la restauració de Gaudí i que requereixen d’una intervenció diferenciada.

Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory [file] => Unknown [line] => 0 )