Fons

La documentació que conserva l'Arxiu fa referència sobretot a la litúrgia, la música, l'obra, l’administració i el govern de la Seu. Però cal destacar que també s’hi pot trobar documentació relativa a la vida civil de Mallorca, com són llibres de protocols notarials dels segles XIV al XVIII, informació sobre herències de famílies nobles o documentació variada sobre possessions, llogarets i alqueries de Mallorca després de la Conquesta i els segles posteriors. Els documents conservats a l’Arxiu Capitular testimonien una gran part de la història i de la cultura de Mallorca.

L'Arxiu Capitular conserva més de 6.000 pergamins i 5.000 llibres manuscrits

Des de començaments del segle XX, el fons de l’Arxiu Capitular no ha deixat de créixer. Per una banda, gràcies a les transferències internes de nova documentació. Per l’altra, per la incorporació de diversos fons documentals, el més important dels quals és el de la Confraria de Sant Pere i Sant Bernat, que conté documentació des del 1370 fins a l’actualitat, i que està en procés de catalogació.

Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory [file] => Unknown [line] => 0 )