Història de l'Arxiu Capitular

La història de l’Arxiu comença amb la construcció de la Seu i amb la creació del Capítol de Canonges. Tot i que l’Arxiu neix en el mateix moment en què el Capítol crea el primer document, la reagrupació de tots els manuscrits i pergamins en un mateix espai físic no es produeix fins a 1526. Quatre anys més tard, el bisbe Rodrigo Sánchez del Mercado mana construir unes dependències dedicades específicament a arxiu.

Actualment l'Arxu està ubicat a la Casa de l'Almoina, devora el campanar, i és una peça més de l'engranatge de la Catedral

Durant tots aquests anys, la història de l'Arxiu ha anat lligada a la de la Seu i a la de Mallorca. El fet de no haver patit grans destruccions per factors externs (inundacions, incendis, saquejos...) fa que la quantitat de documents custodiats sigui molt alta i, en general, que el seu estat de conservació sigui bo. 

Jeroni de Mília va ser el primer canonge arxiver i des de llavors i de forma gairebé ininterrompuda un membre del Capítol ha ostentat el càrrec. En l'actualitat el canonge arxiver és Mn. Bartomeu Moll Ribas.

 

Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory [file] => Unknown [line] => 0 )