Arxiu en línia

Per facilitar la recerca genealògica, els investigadors que ho desitgin trobaran aquí digitalitzats els índexs de baptismes, matrimonis i defuncions de la Seu.

Per a sol·licitar els registres corresponents, cal enviar un correu electrònic a acm@catedraldemallorca.org amb les dades següents:

  • Signatura
  • Número del volum
  • Foli
  • Nom i llinatges de la persona en qüestió
  • Any de naixement/matrimoni/defunció
Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory [file] => Unknown [line] => 0 )