Arxiu en línia

Per facilitar la recerca genealògica, els investigadors que ho desitgin trobaran aquí digitalitzats els índexs de baptismes, matrimonis i defuncions de la Seu.

Per a sol·licitar els registres corresponents, cal enviar un correu electrònic a acm@catedraldemallorca.org amb les dades següents:

  • Signatura
  • Número del volum
  • Foli
  • Nom i llinatges de la persona en qüestió
  • Any de naixement/matrimoni/defunció