Presentació de l'Arxiu Capitular de Mallorca

L'Arxiu Capitular de Mallorca (ACM) és l'arxiu de la Catedral de Mallorca i la seva principal funció és la de conservar el patrimoni documental generat pel Capítol en l'exercici de les seves funcions, des del segle XIII fins avui en dia.

L’ACM és un arxiu de titularitat privada amb accés públic i gratuït. Per poder consultar documents tan sols es necessita aportar el DNI o qualque altre document acreditatiu, a més d’algunes dades per al registre com a nou usuari.

L'Arxiu Capitular és el testimoni documental de la història de la Seu i de Mallorca, des del segle XIII fins a l'actualitat

Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory [file] => Unknown [line] => 0 )