Altres dades d'interès

SANTS I BEATS

MALLORQUINS VENERATS A LA SEU

Beat Ramon Llull (+1316), a la façana principal, a les capelles de sant Sebastià i de la Puríssima.
Santa Catalina Tomàs (+1574) a la façana principal, a la capella de sant Sebastià i al vitrall Regina Virginum de Gaudí a la Capella Reial.
Sant Alonso Rodríguez (+1617) a la capella de sant Sebastià.
Sant Juníper Serra (+1784) a la capella de sant Sebastià i al vitrall Regina sanctorum omnium a la Capella Reial.

L'ARBRE DELS SANTS I BEATS DE MALLORCA

Descargar documento

TOMBES PRINCIPALS

DARRERS BISBES DIOCESANS ENTERRATS

Pere-Joan Campins Barceló, a la Capella Reial.
Gabriel Llompart Jaume, a la nau central.
Josep Miralles Sbert, a la Capella del Santíssim.
Jesús Enciso Viana, a la Capella del Santíssim.
Teodor Úbeda Gramage, a la Capella del Santíssim.

TOMBES PRINCIPALS

Jaume II, rei de Mallorca 
Jaume III, rei de Mallorca
Pere I d’Urgell, infant, més conegut com Pere de Portugal.
Pagà de Mallorca, infant, germà bastard de Jaume III.
Esclarmunda de Mallorca, mare de l'infant Sanç I de Mallorca.
Antoni de Galiana, primer prelado mallorquín que ocupó la Seu
Berenguer Batle, bisbe.
Guillem de Vilanova, bisbe.
Ramon de Torrella, primer bisbe de la diòcesi.
Gil Sánchez-Muñoz, bisbe.
Arnau de Marí olim de Santacília, bisbe.
Reinaldo Mir, canonge.
Ponç de Vilardida, beneficiat.
Joan Font, alias Roig, domer.  
Arnau Sa Torre, prebost.
Arnau Desmur, jurista. 
Beatriu de Pinós, vídua del camarlenc del conestable Pere de Portugal.
Pere-Joan Llobet, Llullista
Marquès de la RomanaXIFRES

Element Longitud Amplada Altura
Capella Trinidat 9,43 m 5,70 m 13,40 m
Capella Reial 24,45 m 15,87 m 28,30 m
Nau Major 75,52 m 19,40 m 43,74 m
Nau Lateral 75,52 m 10,03 m 30,17 m
Capelles absidals 110,32 m 10,03 m 16,35 m
Capelles de las Naus 6,70 m 7,65 m 16,35 m
Mesures Globals
Ocupa un àrea d`uns  6.600 m2  
La coberta mesura  4,250 m2
Longitud total  109,40 m
Ample total  39,45 m
Altura nau central  43,95m
Altura naus laterals  29,49 m
Altura de les columnes  21,47 m
Gruix de les columnes  1,49 -1,67 mSABIES QUE…?

La catedral és basílica. Sol•licità el títol el bisbe Campins, i li fou concedit pel Papa Sant Pius X.

Les dues insígnies basilicals dissenyades per Gaudí són el conopeu (de forma cònica semblant a un paraigua amb franges alternades de color vermell i or) i el tintinacle (campana que anuncia l'arribada de la processó amb el clergat de la basílica).

Totes les campanes tenen nom. De major a menor: N'Eloi, Na Bàrbara, N'Antònia, Sa Nova, Na Mitja, Na Tèrcia, Na Matines, Na Prima i Na Picarol.

La campana de N'Eloi pesa 45 quintars, uns 4.500 quilos.

Una llegenda popular relaciona l'edificació amb una forta tempesta que afectà les naus catalanes que es dirigien cap a la conquesta de Mallorca, i el Rei Jaume I prometé a la Mare de Déu un temple si aconseguien alliberar-se.

La mesquita que trobaren els conqueridors s’adaptà al nou culte cristià, i quan la construcció del nou temple arribà a l'altura del portal lateral, la mesquita fou demolida (1386).

El 1601, l'edifici fou acabat i consagrat pel bisbe Vic i Manrique.

Durant la meitat del segle XIV sembla que es decidí canviar el pla d'obra, d'aquí la falta d'unió existent entre la capçalera i la nau del temple.

El terratrèmol del 1851 danyà la façana principal, i Juan Bautista Peyronnet realitzà el frontó de gust neogòtic quedant encegades les dues rosasses laterals.

El 1931, l'edifici fou declarat Monument Històric Nacional.

Les obres començaren per la Capella de la Trinitat.

En un document testamentari de Jaume I datat el 1306, el monarca ordena la construcció d'una capella per a ser enterrat (la Capella Reial).

La Capella Reial és utilitzada en l'actualitat com presbiteri.

La Capella de la Trinitat, situada a uns 7 m d'altura, és mausoleu reial.

La façana més llarga és la del Mirador, a la zona sud.

El campanar està situat en un eix divergent respecte a la nau.

Hi ha dues sales capitulars: La més antiga probablement de Guillem Sagrera, gòtica de planta trapezoïdal, fou acabada el 1433; la barroca, probablement de Francisco Herrera, de planta el•líptica, fou acabada el 1701.

Existeixen 7 rosasses i 83 finestrals. Els nervis de la rosassa major formen la figura de l'estrella de David.

Un quadre del Museu recorda el primer sermó a la Seu de sant Vicent Ferrer.

La Seu fou construïda amb marès de les pedreres de Llucmajor (Galdent i Puigderrós), Felanitx, Portals Vells, Campos (Font Santa), Palma (Coll d'en Rabassa, Sa Teulera, Bellver i Son Puigdorfila de Palma) i especialment de Santanyí.

L'antic retaule major barroc, després de la reforma de Gaudí, fou traslladat a la parròquia de la Immaculada Concepció (Sant Magí) de Palma. Part de l'antic retaule major gòtic es troba actualment sobre el portal del Mirador.

Els canelobres monumentals de plata, actualment al Museu, foren creats amb els mètodes de fosa, cisellat i repujat per l'orfebre Joan Matons, entre el 1704 i el 1718.

L'orgue consta de quatre teclats manuals de 56 notes, i un pedal de 30 notes.

Dos dies l'any, cap a les 9 del matí, la llum de la rosassa major, situada on comença el presbiteri, es projecta sobre la rosassa de la façana principal: Són els dies 11 de novembre, festa de Sant Martí, i 2 de febrer , festa de la Candelera.

Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory [file] => Unknown [line] => 0 )