Publicacions

PUBLICACIONS DE LA SEU

L'Arxiu Capitular gestiona la línia editorial de la Catedral en el marc de Publicacions Catedral de Mallorca, que compta amb tres col•leccions: