Publicacions de la Seu

L'Arxiu Capitular gestiona la línia editorial de la Seu en el marc de Publicacions Catedral de Mallorca, que compta amb tres col·leccions: