Política energètica

Política de Gestió Energètica de la Seu de Mallorca

A la Catedral de Mallorca ens preocupem pels problemes mediambientals i les conseqüències del canvi climàtic. Per contribuir a la seva mitigació, hem apostat per la implantació d'un Sistema de Gestió Energètica basat en la norma UNE-EN ISO 50001: 2011 en les nostres instal·lacions que ens ajudi a millorar de forma contínua la gestió dels consums energètics i a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, adquirint els següents compromisos:

1. Fomentar l'ús eficient de l'energia i l'estalvi energètic mitjançant l'ús de tècniques d'estalvi en les instal·lacions.

2. Implantar tecnologies i millorar les existents per consumir energia a les instal·lacions de manera més eficient.

3. Assegurar la disponibilitat de la informació i els recursos necessaris per a la consecució de les metes i objectius.

4. Millorar els hàbits de consum d'energia pel que fa a l'estalvi de la mateixa es refereix entre els treballadors i qualsevol de les persones alienes a l'empresa que emprin les instal·lacions.

5. Fomentar l'ocupació en la mesura del possible de tecnologies renovables de producció d'energia.

6. En general, tenir cura mitjançant les accions anteriorment esmentades el medi ambient i contribuir a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en línia o no, a les polítiques locals, regionals, nacionals i internacionals existents.

7. Adquirir el compromís de complir amb els requisits legals aplicables relacionats amb els seus usos i consums energètics.

8. Transmetre a la societat, per mitjà de l'exemple propi i del desenvolupament del concepte de Catedral Sostenible, la necessitat de conscienciació general per a un ús prudent i assenyat de l'energia.

logo aenor

Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory [file] => Unknown [line] => 0 )