Culto, Actualidad

Homilía de este domingo

27 ene 2017
Culto, Actualidad
Homilía de este domingo

 Benvolguts germans:

Com exposa l’evangeli, Jesús, vora el llac de Galilea, proclamà la Benaurances; el programa de vida que proposa a tots els cristians. La primera benaurança, eix de tot el discurs, diu: “Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells”; una altra traducció, una mica més actualitzada, diria: “Feliços els que comprometen la vida en favor dels pobres perquè aquests tenen Déu per Rei”. En aqueta frase, Jesús ens diu, si vols ésser deixeble meu, el primer que has de fer es preocupar-te per les persones que pateixen el dolor i la pobresa, aquets son els teus primers germans. I afegiria Jesús, en la mesura que entreguis la vida per redimir el sofriment humà, descobriràs que Déu és el vertader rei de la teva vida, i experimentaràs el Regna de Déu, és dir, aprendràs a viure estimant, perquè viure estimant és el Regna de Déu.

Però Jesús no es limità a exposar una idea general, ensenyà als deixebles la manera de posar-la en pràctica. Ho fa ver anunciant les set benaurances que apareixen després de la primera que hem llegit. Cada una explica un consell de Jesús per comprometre la vida al servei dels pobres. Primer consell: sigues humil; la humilitat no consisteix en recorre la vida tenint-nos en res, ningú és poca cosa, tots som fills de Déu; l’humilitat implica l’esforç per desenvolupar les nostres qualitats, i l’empenta per controlar els nostres defectes; sols així gaudiren de felicitat i farem el bé a qui ens envolten. Segon consell: “Feliços els que ploren”; vol dir, entre altres aspectes, “tenir com a nostra la llàgrima del patiment del nostre germà”; en llenguatge actual equival a dir, sigues solidari amb el proïsme. Tercer consell: “Feliços els que tenen fan i set de justícia”; els antic hebreus indicaven amb aquesta frase l’identitat dels profetes; així ens diu Jesús: sigues un profeta. Un profeta no és aquell que endevina el futur; un profeta és aquell que amb al que pensa, diu, i fa dona testimoni de l’evangeli; emprant el llenguatge actual, diria Jesús, sigues un cristià conseqüent amb lo que creus. Quart consell: actua sempre amb misericòrdia; posa en pràctica les obres de misericòrdia: donà de menjar a qui te fam, de beure a qui te set, visita els presos, etc. Cinquè consell: “Feliços els nets de cor”; dit en llenguatge modern, procura ésser una persona sincera, de fiar, no enganis ningú, actua amb transparència. El sisè i el setè, referents a la pau i la justícia, van plegats; com diu el sant pare, volen dir: esforçat per construir aquella pau que brota quan hi ha justícia social per tothom. Vet aquí els set consells de Jesús per edificar el Regna de Déu: humilitat, solidaritat, coherència, misericòrdia, sinceritat, i lluita per la pau i la justícia.

Jesús afegeix una novena benaurança perquè mesurem l’intensitat del nostre compromís: “Feliços vosaltres quan, per causa meva, vos ofendran i vos perseguiran”. Un cristià no pot ésser, com diuen avui,  una persona políticament correcta; sinó que la seva forma de viure ha de constituir una denuncia contra la injustícia i la superficialitat, tant instal.lades en la nostra societat; per això el cristià serà perseguit. El projecta de Jesús sols va endavant amb al mateixa força que ell ens dona. Per això, les edicions antigues de la Bíblia imprimien les Benaurances a la pàgina esquerra, i el Parenoste a la dreta, així, quan la Bíblia es tancava les pàgines es besaven. I és veritat, a mesura que vivim les benaurances, pàgina de l’esquerra, ens adonam que Déu és el bon Pare, el del Parenostre, que ens estima; i a mesura que resam el Parenostre, pàgina de la dreta, adquirim la força del Senyor per viure les benaurances. En aquesta Eucaristia, demanen al Senyo que ens transformi en testimonis fidels de la seva misericòrdia.

                                           Francesc Ramis Darder.    

Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory [file] => Unknown [line] => 0 )