Culto

Diumenge 15 del temps ordinari

17 jul 2017
Culto

A15bcat

Jesús va ser un profeta, però també tingué cosa de poeta. Les paràboles en són una mostra. A través de realitats quotidianes Jesús intenta donar a entendre el misteri del Regne de Déu. De la paràbola del sembrador en voldria destacar dos personatges: el sembrador i el camp, és a dir, el qui rep la llavor, la Paraula de Déu.

            El sembrador es presenta amb dues qualitats: la primera, la generositat: la seva paraula s'ofereix a tots, sigui quina sigui la seva situació i actitud. El pagès només sol sembrar en el camp que sap que li donarà fruit; aquí, en canvi, Jesús sembra en tota casta de terreny. El criteri no és l'eficàcia, sinó la generositat i la misericòrdia, que arribi a tots, que ningú en sigui exclòs, no tem el fracàs, el fracàs seria que la Paraula no haguera arribat a tothom. Déu sap que en tot cor humà hi ha uns anhels que congenien amb la Paraula del Regne, que desitgen la trobada amb Déu, que deleixen la misericòrdia, la bondat, la germanor. Per això tots rebem la seva crida. En tot cor hi cova el desig de transcendència, d'amor incondicional, de vida plena, de bellesa i de bé, de justícia i de pau; és la llavor que Déu ha sembrat en els nostres cors amb abundància.

            La segona característica del sembrador és la fecunditat. La seva llavor, en allò que depèn d'ella, germina sempre i creix i dóna fruit. Com ens ha dit el profeta Isaïes: »Tal com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que amaren la terra i la fecunden, i la fan germinar fins que dóna llavor als sembradors i pa per a aliment, així serà la paraula que surt dels meus llavis: no tornarà a mi infecunda. Realitzarà el que jo volia, complirà la missió que jo li havia confiat.» És la força de la Paraula, que per ella mateixa és comunicativa i expansiva.

            Aquesta segona característica té una condició: és fecunda en allò que depèn d'ella, perquè la seva fecunditat depèn també de l'acolliment, depèn del terreny, requereix la nostra resposta. En aquest aspecte hi insisteix especialment l'explicació de la paràbola, aclarint distintes situacions o actituds davant la Paraula. I amb això ja passam a contemplar el segon personatge de la paràbola: el qui rep la llavor.

            Tres són les actituds que impedeixen que la Paraula doni fruit. La primera i la pitjor és la superficialitat, la manca d'interès, la indiferència. I recordem que possiblement la indiferència sigui avui l'actitud més estesa. La segona és la inconstància; la fe no arriba a arrelar en el cor. La tercera actitud és el doble joc, voler servir a dos senyors: al Regne i a las riqueses, és a dir, al propi ego, al prestigi, al plaer: "les preocupacions d'aquest món i la seducció de les riqueses arriben a ofegar-la; per això no dóna fruit". Aquests acolliren amb goig la Paraula, volgueren ser cristians i seguir a Jesús, però no saberen assumir les conseqüències, no han estat fidels a la vocació inicial; l'intent de combinar el Regne amb els afanys d'aquest món els ha xapat el cor i ha fet estèril la Paraula.

            Germans, hem rebut la llavor sembrada per Déu. Ho celebram cada diumenge a l'Eucaristia i en ella es repeteix la sembra, quan escoltam la seva Paraula. I estam segurs que, en major o menor proporció, germinarà i donarà fruit, hi haurà collita. Aquestes imatges d'arrelament, de germinació, la fecunditat certa encara que no en la seva proporció, ens parlen de naixement, aquest miracle sorprenent de la vida que dóna vida nova, perquè la Paraula està equipada amb la força de l'Esperit que obra en tota la creació i en el cor de les persones des del primer moment de la seva existència, i per això estam esperançats.

            El sembrador escampa la llavor, però a l'Eucaristia també se'ns dóna com a pa que renova les nostres forces. Rebem-lo, doncs, amb el cor obert i acollidor, per a que la llavor doni en nosaltres tot el seu fruit.

 

Gabriel Amengual i Coll

Array ( [type] => 32 [message] => PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/pdo_mysql.so: cannot open shared object file: No such file or directory [file] => Unknown [line] => 0 )