Pintures del sepulcre del bisbe Ramon de Torrella

De Catedral de Mallorca - WikiMedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Altres idiomes:
català • ‎español

Sepulcre del bisbe Ramon de Torrella:
La tomba del primer bisbe Ramon de Torrella (1238 – 1266), erigida per Mossèn Bernat Coscoll un segle més tard, queda resguardada a l’interior de l’arcosoli que s’obre en el mur nord de la capella del Corpus Christi. Es representa en una vista frontal la figura del bisbe, jacent en actitud orant i amb els peus sobre un ca. A la coberta s’hi representen en alt relleu l’emblema repetit per tres vegades de l’escut del bisbe, amb les tres torres sobre el que s’anomena el “moble” de l’escut, inscrit dins un marc quadrifoli. Entre els tres escuts, dues copinyes recorden la peregrinació a Santiago de Compostela.

Les pintures s’apliquen sobre les taules de fusta que es presenten tallades seguint la forma i adaptant-se arcosoli de la capella on hi trobem inscrit el sepulcre. Representen, a la part superior, a Crist Ressuscitat assegut sobre un trono amb les mans en alt, mostrant els estigmes de la Passió i preparant-se per el judici del bisbe, qui és elevat per un mandil subjectat per dos àngels. Altres dos àngels, en els laterals, porten, un els atributs de la Passió de Crist, i l’altre uns canelobres. Altres dos àngels, representats en un altre fragment de la pintura, un assenyala a Jesucrist, l’altre sosté la naveta i l’encenser.

A la part inferior, una làpida de pedra escrita amb lletra gòtica diu:

Assí jau lo reverent senyor en Ramon de Torreyles,
Qui fo primer bisbe de Maylorques, lo qual finà
D’aquest mon a XI dies del mes de juny de l’ayn de
Nostre Senyor MCCLX sis. Però aquest monument
Ha fet fer e pagat en Bernat Coscoyl, prevere, del
Seu propi, lo qual fo un dels beneficiats en la Seu
Present en los benifets de les candeles per lo dit
Senyor bisbe instituits, les ànimes dels quals hagen
Bon repòs e bon remey. Amen.

«Aquí jeu el reverend senyor Ramon de Torrelles que fou el primer bisbe de Mallorca, el qual finí d’aquest món als 11 dies del mes de juny de l’any de Nostre Senyor de 1266. Però, aquest monument l’ha fet fer i pagar Bernat Coscoy, presbíter, pel seu compte, el qual fou un dels beneficiats a la Seu en el benefici de les candeles, instituït pel Senyor Bisbe, les ànimes dels quals trobin bon repòs i bon remei. Amén.»


Bibliografia:

  • LLOMPART, Gabriel i PALOU Joana Mª. “La pintura gòtica”, PASCUAL, A. (coord.), La Seu de Mallorca, Palma, 1995, pp. 41-53.
  • LLOMPART, Gabriel. “La població medieval del subsòl de la Seu”, PASCUAL, A. (coord.), La Seu de Mallorca, Palma, 1995, pp. 75-90.