Sepultura de Jaume II

De Catedral de Mallorca - WikiMedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Altres idiomes:
català • ‎español
Sepulcre de Jaume II realitzat per Frederic Marès el 1946

Jaume II (1243-1311) va deixar constància en el seu testament que si moria a Mallorca volia rebre sepultura a una capella que es construiria com a panteó reial i que estaria dedicada a la Santíssima Trinitat. No obstant, quan morí no es complí la voluntat del rei i les seves despulles foren dipositades, en principi de forma provisional, dins un sepulcre de fusta davant les grades del presbiteri. Posteriorment, al segle XVIII, el rei Carles III va encarregar un sarcòfag de marbre, aquest va ser dissenyat per Francesco Sabatini i executat per Santi Penacchi[1]. Finalment, a mitjans del segle XX es construí un nou sepulcre reial i es col·locà finalment al seu vertader emplaçament.

Amb la restauració de la capella de la Trinitat per part de Gabriel Alomar i Esteve, es realitzaren els dos sepulcres d’alabastre de Jaume II i Jaume III per part de Frederic Marès, restaurador dels panteons de Poblet. Els dos sarcòfags descansen sobre lleons i estan decorats amb els escuts dels principals territoris que formaven part del Regne de Mallorca: els comtats del Rosselló i la Cerdanya, i la ciutat de Montpeller.

El sepulcre de Jaume II és el situat al costat de l’Evangeli. L’escultor representà al monarca amb hàbit reial, per assenyalar el seu esperit organitzador com a rei, porta corona al cap i descansa sobre un coixí, mentre que els peus estan recolzats en el cos de petits lleons. Està acompanyat de figures d’àngels, un dels quals llegeix el Llibre de la Vida.


Referències

  1. GAMBÚS SAIZ, M. (2013). "Els prolegòmens del canvi artístic a la Seu de Mallorca a finals del segle XVIII. Francesco Sabatini i el mausoleu del rei Jaume II". a FULLANA PUIGSERVER, P. i GAMBÚS SAIZ, M. (coords). El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812. Mallorca: Publicacions Catedral de Mallorca (Col·lecció Seu de Mallorca, 7). Pp. 377.


Bibliografia:

  • ALOMAR ESTEVE, G., “La capilla de la Trinidad y las tumbas de los reyes de Mallorca”, a PASCUAL, Aina (coord.). La Seu de Mallorca, José J. De Olañeta, Palma, 1995, pp. 210-215.
  • GAMBÚS SAIZ, M. (2013). "Els prolegòmens del canvi artístic a la Seu de Mallorca a finals del segle XVIII. Francesco Sabatini i el mausoleu del rei Jaume II". a FULLANA PUIGSERVER, P. i GAMBÚS SAIZ, M. (coords). El bisbe Nadal i la Catedral de Mallorca en el bicentenari de la Constitució de 1812. Mallorca: Publicacions Catedral de Mallorca (Col·lecció Seu de Mallorca, 7).
  • MATHEU MULET, P. A., La Capilla Real, Ed. Mallorquina de Francisco Pons, Palma, 1954.
  • PONS CORTÉS, A., “La tomba de Jaume II a la Seu de Mallorca i el seu cerimonial de la festivitat del Dia dels Morts”, a SABATER, T.; CARRERO, E. (coords.), XXVIII Jornades d’Estudis Històrics Locals. La Ciutat de Mallorca i els segles del gòtic, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, 2010, pp. 245-265.
  • PONS I MARQUÈS, J.; MUNTANER I BUJOSA, J., “Sarcófagos reales en la Catedral”, a BSAL, 30, Palma, 1953, pp. 201-215.
  • SAGRISTÀ, E., La Catedral de Mallorca. El enigma de la Capilla de la Trinidad, Sociedad Castellonense de Cultura, Castelló de la Plana, 1952.