Sepultura de Jaume III

De Catedral de Mallorca - WikiMedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Altres idiomes:
català • ‎español


Jaume III (1315-1349) morí a la batalla de Llucmajor i les seves despulles foren traslladades per ordre de Pere IV el Cerimoniós a València, on varen romandre fins l’any 1905 quan foren solemnement tornades a la terra de la qual havia estat sobirà.

Amb la restauració de la capella de la Trinitat per part de Gabriel Alomar i Esteve, es realitzaren els dos sepulcres d’alabastre de Jaume II i Jaume III per part de Frederic Marès, restaurador dels panteons de Poblet. Els dos sarcòfags descansen sobre lleons i estan decorats amb els escuts dels principals territoris que formaven part del Regne de Mallorca: els comtats del Rosselló i la Cerdanya, i la ciutat de Montpeller.

El sepulcre de Jaume III és el situat al costat de l’Epístola. L’escultor representà al monarca portant roba militar en referència de la seva mort a batalla. Té el cap coronat i col·locat sobre un coixí, mentre que els peus estan recolzats en el cos de petits lleons. També apareix acompanyat d’àngels, d’entre els quals destaca el que plora al seu costat.Bibliografia:

  • ALOMAR ESTEVE, G., “La capilla de la Trinidad y las tumbas de los reyes de Mallorca”, a PASCUAL, Aina (coord.). La Seu de Mallorca, José J. De Olañeta, Palma, 1995, pp. 210-215.
  • MATHEU MULET, P. A., La Capilla Real, Ed. Mallorquina de Francisco Pons, Palma, 1954.
  • PONS CORTÉS, A., “La tomba de Jaume II a la Seu de Mallorca i el seu cerimonial de la festivitat del Dia dels Morts”, a SABATER, T.; CARRERO, E. (coords.), XXVIII Jornades d’Estudis Històrics Locals. La Ciutat de Mallorca i els segles del gòtic, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, 2010, pp. 245-265.
  • PONS I MARQUÈS, J.; MUNTANER I BUJOSA, J., “Sarcófagos reales en la Catedral”, a BSAL, 30, Palma, 1953, pp. 201-215.
  • SAGRISTÀ, E., La Catedral de Mallorca. El enigma de la Capilla de la Trinidad, Sociedad Castellonense de Cultura, Castelló de la Plana, 1952.