Sepultura de Ramon de Torrella

De Catedral de Mallorca - WikiMedia
Dreceres ràpides: navegació, cerca
Altres idiomes:
català • ‎español

Sepultura de Ramon de Torrella:
Ramon de Torrella fou el primer bisbe de Mallorca, que morí l’any 1266, tot i que el seu sepulcre fou finalitzat el 1370 per manament del capellà Bernat Coscoll, tal i com s’especifica a la inscripció que acompanya al monument funerari, ubicat al mur esquerre de la capella del Corpus Christi.

Es tracta d’un sepulcre mixte –uneix escultura i pintura–, ubicat dins un arcosoli de formes gòtiques, flanquejat per alts pinacles i emmarcat per un arc conopial rebaixat i un floró al coronament. L’urna que conté les restes del bisbe té forma paral·lelepípede i descansa sobre dues mènsules que representen figures fantàstiques. La figura del difunt apareix representada a la part frontal del sarcòfag, revestit amb ornaments pontificals i amb el cap descansant damunt un coixí. La coberta està rematada per una cresteria calada de setze quadrifolis, i a la part frontal trobem un relleu que repeteix en tres vegades l’escut de la nissaga Torrella, representat per tres torres.

La part interior de l’arcosoli està decorada amb pintures, que actualment es conserven de forma parcial. Representen la figura de Jesucrist, al centre de l’escena i assegut a una trona, amb les mans obertes, mostrant els estigmes de la Passió i preparat per acollir l’ànima del difunt bisbe que és entregat per dos àngels que l’ascendeixen al cel.


Inscripció:
+ Assi yau lo reuerent senyor en Ramon de Torreyles / qui fó primer bisbe de Mallorques lo qual finá / daquest mon á XI dies del mes de juny de lany de / Nostre Senyor MCCLX sis. Pero aquest monument / ha fet per amistat el Rd. Bernat Coscoyl preuere del / seu propi lo qual fo V. dels beneficiats de la Seu / prasent en los benefits de les candeles, pero lo dit / senyor bisbe instituits les animes dels quals ne tengan / bona posa, é bon remey. Amen.
Bibliografia:

  • COLL TOMÀS, B., Pintura gótica. Catedral de Mallorca, Publicacions de la Biblioteca Capitular de la Catedral de Mallorca, Palma, 1975, p. 10.
  • LLOMPART, Gabriel. “La població medieval del subsòl de la Seu”, a PASCUAL, Aina (coord.). La Seu de Mallorca, José J. De Olañeta, Palma, 1995, p. 83.
  • PÉREZ I MARTÍNEZ, L.; COLL TOMÀS, B., Ramon de Torrelles, primer bisbe de Mallorca, Col·lecció “La Seu”, núm. 1, Gràfiques Garcia, Inca, 1988.
  • ROTGER, M.; MIRALLES, J., “Biografía y cartulario del primer obispo de Mallorca”, a BSAL, XII, Palma, 1908-1909, p. 48.
  • SABATER, T., La pintura mallorquina del segle XV, Ed. UIB, Palma, 2002, p. 37.