Conservam fons de l’àmbit privat provinents de donacions o adquisicions que, d’acord amb la seva procedència, els podem dividir en tres subapartats:


Fons personal

Aquests fons recullen els documents generats i rebuts per una persona al llarg de la seva vida, en l'exercici de la seva activitat professional, intel·lectual, social, etc.


Fons familiars

Aquests fons recullen els documents donats i generats per una família o alguns dels seus membres, relatius a l’administració dels seus béns o a les seves activitats privades i professionals.


Fons d’entitats

Aquests fons recullen els documents generats per entitats en l’exercici dels seus objectius i activitats.

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.