Organigrama

El 4 de novembre del passat any 2017, el Capítol de Canonges va aprovar, com a objectiu general per al present quadrienni, dotar la Seu d’un nou model d’organització interna, fonamentat en la seva doble funció d’evangelització i de transmissió històrica dels valors culturals cristians.

Amb aquesta finalitat, el passat mes de febrer es va encarregar a una empresa especialitzada una anàlisi de la gestió de la Seu per tal que aportés al Capítol les dades objectives necessàries per assolir el dit objectiu.

Els resultats d’aquesta anàlisi es resumeixen en els següents punts :

1.- El Capítol és el subjecte institucional únic que porta a terme la direcció de la gestió de la Seu, el qual delega en el Degà President la funció operativa i de representativitat.

2.- Un nou organigrama, al servei de la naturalesa de la Seu com a temple catòlic destinat a la celebració de la Fe i a l’Evangelització i, a la vegada, com a vehicle per a la transmissió social de la cultura cristiana a través del patrimoni monumental, protegit des de l’any 1931 com a Bé d’Interès Cultural. Dos departaments constitueixen, doncs, el nucli funcional del nou organigrama: el Departament d’Evangelització, Celebració i Fe i el Departament de Cultura, Patrimoni, Museus i Arxiu, expressió cultural i històrica de la Fe. Aquests departaments es troben constituïts per diverses àrees, responsables de cada una de les quals en són altres tants canonges, segons assenyalen els Estatuts del Capítol.

3.- Coordinarà la gestió tècnica del Departament d’Evangelització, Celebració i Fe el Sr. Antoni Ximenis Palmer, sagristà major de la Seu. I serà la coordinadora cientificotècnica del Departament de Cultura, Patrimoni, Museus i Arxiu, la Sra. Mercè Gambús Saiz (Dra. en Història de l’Art, llicenciada en Dret, professora d’Història de l’Art de la UIB i investigadora principal del Grup de Recerca CPAR-UIB).

4.- Per tal d'assolir una major eficàcia en la coordinació, control i gestió de la Seu en els seus usos específics (Fe - Transmissió cultural - Administració dels béns materials), es creen dues direccions tècniques: la Direcció Tècnica-Administrativa, que el Capítol encomana al Sr. Joan Pastor Nieto (graduat en Direcció i Seguretat, i Màster en Seguretat) i la Direcció Econòmico-Financera, al front de la qual hi ha el Sr. Rafel Mesquida Oliver (diplomat en Turisme i Postgrau en Comptabilitat i Direcció Financera).

 20190723 Organigrama Web A4 Cat

 

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.