Els orígens històrics del Capítol Catedral de Mallorca es remunten als mateixos inicis de la restauració de l'Església a Mallorca. L'any 1240 el papa Gregori IX autoritzà el primer bisbe de Mallorca, Ramon de Torrella, perquè instituís el capítol amb canonges i dignitats.

Des d'aleshores, el Capítol Catedral ha esdevingut el col·legi de sacerdots al qual correspon celebrar amb solemnitat el culte litúrgic i acomplir, alhora, els oficis que pel Dret o pel Bisbe diocesà li siguin encomanats. Una de les principals funcions del Capítol és promoure la Catedral com a seu del magisteri del Bisbe, pastor de l'Església de Mallorca, i com a signe de la unitat en la fe dels creients mallorquins, i fer de la Catedral centre de la vida litúrgica de la Diòcesi pel fet de ser l'església del Bisbe.

Altres funcions són:

  • Promoure prioritàriament l'evangelització de la societat mallorquina.
  • Fomentar la predicació de l'Evangeli, confiat en primer lloc al Bisbe, que hi té la Càtedra, i com a col·laboradors seus exercir el ministeri de la predicació d'acord amb les normes de la Sagrada Litúrgia.
  • Fer de la Catedral la casa materna de l'Església a Mallorca.
  • Promoure l'expressió cultural de la fe en la societat i el diàleg entre la fe i la cultura, i també l'activitat caritativa.
  • Oferir la Catedral com a Església de trobada ecumènica dels cristians i dels creients de diverses confessions, propiciant les celebracions interconfessionals.
  • Atendre pastoralment els visitants i turistes.
  • Conservar el patrimoni cultural de la Catedral i del Capítol, enriquir-lo i presentar-lo al coneixement i estima del poble.
  • Administrar els béns de la Catedral i del Capítol d'acord amb el Dret Canònic i particular de la Diòcesi de Mallorca, tenint especial cura dels més pobres.

El Capítol està format per dos departaments, constituïts a la seva vegada per diferents àrees, al front de les quals se situen canonges, segons consta a l'organigrama.

El segell del Capítol representa la figura sedent de la Mare de Déu amb l'Infant Jesús en braços, segons la iconografia de l'escut de la volta de la Sala Capitular barroca.

SELLO CABILDO CATEDRAL 2011

 

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.