El Bisbe de Mallorca nomena dos nous canonges

Més de 500 persones han omplert la Catedral de Mallorca a l’hora baixa d'ahir, dimecres 3 de juliol, per participar en la celebració de presa de possessió de dos nous canonges.

La Catedral de Mallorca se va omplir de fidels l’hora baixa del dimecres per a acollir la cerimònia de presa de possessió dels dos nous canonges del Capítol. Se tracta de Mn. Mateu J. Tous i Vanrell i Mn. Pere N. Oliver i Vives, els quals actualment són rector de la parròquia de Sant Jaume i delegat diocesà de Pastoral Caritativa i Social, rector de la parròquia de Sant Josep Obrer i delegat de Litúrgia i Ministeris laïcals, respectivament.

El Capítol i els assistents a l'acte rebien als nous candidats en una celebració presidida pel Bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull que, després del transcurs de l’acte, va donar pas al ritu de la presa de possessió. Aquesta sessió extraordinària va consistir en la lectura del nomenament per part del secretari Mn. Francesc Ramis, la professió de fe per part dels nous canonges i el jurament del càrrec pel qual els sacerdots, Mn. Mateu J. Tous i Mn. Pere N. Oliver, es comprometen a guardar els estatuts, el reglament i el secret de les decisions del Capítol.

 

IMG 0344 IMG 0304 IMG 0301 IMG 0067

 

Actualment el Capítol de la Catedral de Mallorca, està compost per vint-i-un canonges, vuit actius: Mn. Teodor Suau i Puig (degà); Mn. Lluc Riera i Coll, Mn. Francesc Ramis i Darder, Mn. Antoni Vera i Díaz, Mn. Ramon Lladó i Rotger, Mn. Antoni Riutort i Fullana, Mn. Mateu J. Tous i Vanrell i Mn. Pere N. Oliver i Vives; i tretze emèrits: Mn. Llorenç Tous i Massanet, Mn. Antoni Pérez i Ramos, Mn. Jaume Cabrer i Lliteras, Mn. Joan Bestard i Comas, Mn. Pere Torres i Siquier, Mn. Joan Darder i Brotat, Mn. Antoni Fullana i Moragues, Mn. Gabriel Amengual i Coll, Mn. Joan Bauzà i Bauzà, Mn. Miguel Pons i Melià, Mn. Bartomeu Moll i Ribas, Mn. Bartomeu Veny i Vidal, Mn. Andreu Genovart i Orell.

Per a finalitzar, i com última part d'aquesta solemne celebració, els nous canonges se varen desplaçar fins al cor on varen rebre el nomenament de mans del Sr. Bisbe i   l'abraçada de tots els canonges assistents, i varen ser conduïts a la seva cadira en el cor acompanyats per un canonge que els apadrinava. Finalment, i per a concloure l'acte, se va cantar la Salve Regina.

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.