EL CAPÍTOL CATEDRAL DE MALLORCA I CARITAS REFORCEN ELS SEUS LLAÇOS

Conscient de la crisi que patim i de les conseqüències imprevisibles que tindrà a curt i mig termini, i que afectarà sobre tot a les persones més necessitades de la població, el Capítol Catedral de Mallorca, consultat el Sr Bisbe, ha pres la següent decisió, que serà efectiva immediatament:

- Posar a disposició de Càritas Diocesana els recursos econòmics de la Seu, per tal de col·laborar a que no manqui, en uns moments difícils, l’ajut necessari a les persones que atén aquesta Institució en nom de l’Església Diocesana de Mallorca.

- Per tal de que es faci d’una manera intel·ligent i eficaç, el Capítol ha proposat a la direcció de Càritas, i aquesta ho ha acceptat, la creació d’una Comissió for­mada pel Degà - President; el Delegat Diocesà de Càritas, el Director Financer de la Seu i la Gestora de Càritas. La funció de la dita Comissió serà periòdica­ment decidir les quantitats i la forma de portar a terme la iniciativa de la Seu.

Teodor Suau i Puig, Degà - President del Capítol