El trencaclosques constructiu de la Catedral de Mallorca

El divendres 11 de setembre a les 19’00h, la Seu de Mallorca acollirà la presentació del llibre “L’evolució constructiva de la Catedral. Història, tècniques i materials en els llibres de fàbrica (1570-1630)”, del Dr. Miquel Ballester Julià, editat conjuntament per Edicions UIB i la Catedral de Mallorca.

Aquest estudi suposa una contribució inèdita al coneixement constructiu integral de la Catedral de Mallorca, una de les més antigues catedrals d’Europa. Amb aquesta publicació, s’afirma la teoria de què l’arquitectura de la Catedral, realitzada al llarg de 400 anys, és el resultat d’un procés constructiu en el temps, amb una lògica estructural pròpia determinada per les tècniques i els materials utilitzats.

Fins a la publicació d’aquest llibre, únicament la part medieval de l’edifici havia estat documentada i interpretada. Amb les noves fonts documentals incorporades, la Catedral és finalment analitzada en la seva integritat, aportant informacions inèdites sobre la mateixa. Entre les principals aportacions de l’estudi de Ballester, destaquen:

  • La modificació de la cronologia constructiva del monument, situant-la entre els segles XIII i XVII.
  • La documentació i l’explicació de la lògica constructiva de la darrera fase, corresponent a l’espai comprès entre els portals laterals fins al portal major (quatre darrers trams de les tres naus i les corresponents capelles laterals).
  • La documentació de la construcció de la façana principal des del 1503 i l’establiment de les diverses fases constructives fins a la seva finalització el 1630.
  • La reconstrucció del model visual tardo-medieval de la façana principal, en connexió amb el gòtic tardà del portal lateral de l’Almoina i de la façana de la Casa de l’Almoina.
  • L’argumentació de la hipòtesi formal i funcional de la mesquita a l’interior de la Catedral, com element predeterminant de la construcció. Aquesta hipòtesi de treball li ha permès a l’autor explicar les dimensions en ample de les tres naus i el canvi d’altura de l’edifici a partir de la capella major. La rosassa major, única a Europa per les seves dimensions monumentals, és explicada per motius constructius en la connexió del cap nou de la Catedral i l’espai de la mesquita. La sala d’oració, la clastra i el fossar major, determinaren la superfície i dimensions de les naus.

El llibre està precedit per un estudi introductori de la Dra. Mercè Gambús, directora de la investigació que es va realitzar en el marc d’un projecte I+D de convocatòria estatal. El pròleg, titulat “Per a una necessària revisió historiogràfica de la Catedral de Mallorca”, estableix la valoració científica del treball de Miquel Ballester i formula la reflexió sobre la ineludible renovació de la historiografia sobre els estudis constructius de la Seu de Mallorca. Igualment, el pròleg incorpora documents inèdits per tal de facilitar la reflexió historiogràfica en termes cronològics i de la conservació del monument.

L'esdeveniment es podrà seguir en directe per streaming a través de la nostra pàgina web.

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.