Comencen els estudis preliminars a l'orgue major de la Seu

La Catedral de Mallorca realitza els estudis preliminars per a la restauració de l'Orgue Major. Aquesta actuació comença avui dia 12 fins al 21 d'abril i serà duta a terme per quatre especialistes de l’empresa orguenera holandesa Orgelmakerij Reil, dirigits pel seu director Hans Reil.

L’Orgue Major de la Seu es remunta a l’any 1484 que fou construït per Jaume Febrer, i del qual encara avui en resta la façana actual i uns elements interiors, típics del període gòtic. L'instrument ha sofert, al llarg dels anys, diverses reformes importants que l’han anat transformant.

L’Orgue Major és un dels elements importants dins la litúrgia de la Catedral, acompanyant i solemnitzant totes les celebracions de l’any litúrgic, d’aquí la justificada preocupació del Capítol per a la seva conservació. En aquest sentit el Capítol va aprovar la realització d’aquests estudis previs per tal de poder arribar a un pressupost i decidir posteriorment l’oportunitat i conveniència d’iniciar la restauració.

Aquests estudis multidisciplinaris no només afecten la part musical sinó també a l’estructura de l’orgue i l’entorn on s’ubica. Per aquest motiu i sota la direcció de l’arquitecte Salvador Juan, l’any passat, l’arqueòloga Francisca Torres dugué a terme unes importants cales arqueològiques a la volta que sustenta l’orgue, gràcies a les quals es té una idea clara i científicament correcta de la capacitat de resistència dels materials i sistemes constructius de l’edifici, per a assegurar, d'aquesta manera, la seva estabilitat.

La realització d’aquests estudis preliminars compta amb la pertinent autorització de la Comissió Insular de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca i està supervisada per l’Àrea de Patrimoni de la Catedral de Mallorca. Els estudis que l’equip de Hans Reil durà a terme durant nou dies constaran de dues fases:

  1. Fase de proves i mesures acústiques que es realitzaran en la mateixa Catedral i on es valorarà la projecció del so dins el temple amb un conjunt de tubs nous que s’han construït a tal efecte.
  1. Fase de exportació temporal, al taller holandès de Heerde, dels tubs històrics que posteriorment es reintegrarien a l’orgue restaurat. En aquesta fase es parametritzaran tots i cada un dels tubs històrics; es prendran les seves mides detalladament, s’analitzaran els aliatges, es diagnosticaran les patologies de cada un d’ells, etc. Tota aquesta informació és imprescindible per a poder redactar el projecte final d’intervenció que s’haurà de presentar al Consell Insular per a la seva aprovació i autorització.

Després de finalitzar aquests estudis el Capítol catedralici avaluarà la conveniència i viabilitat de la restauració instrumental i monumental de l'Orgue Major.

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.