La història constructiva de la finalització de la Catedral 1570-1630

El pròxim 01 de juny a les 19.00 h, la Catedral en col·laboració amb la Càtedra Seu de Mallorca, organitza una conferència a càrrec del Dr. Miquel Ballester sobre la història constructiva de la finalització de la Catedral de Mallorca. 1570-1630.

Quan es va donar per acabades les obres de la Catedral fins a la meitat aproximadament de l'actual edifici (finals del s. XV, principis del XVI), el projecte constructiu, no va quedar completament aturat, sinó rellentit a causa de les inversions en mobiliari al nou espai litúrgic recentment creat. La segona gran fase constructiva que restava per executar, durant quasi un segle, va ser lenta però continuada. En la seva primera etapa es definí la resta del perímetre del nou espai a edificar, es començar la façana, s'acabaren les capelles laterals i es va preparar l'eliminació definitiva de l'antiga Clastra. Amb l'arribada del Bisbe Joan Vich i Manrique de Lara, es va donar un impuls important a les obres, començant la segona i definitiva etapa de la segona fase per concloure la caixa i buc de l'actual edifici i deixar també enllestida l'efímera façana antiga. Tot aquest apassionant període constructiu va quedar enregistrat a efectes majoritàriament econòmics als corresponents Llibres de Fàbrica. Dels disgregats capítols d'aquests magnífics documents registrals, se n'han extret valuoses dades que, un cop ordenades, confrontades i degudament analitzades, han servit per a la transcripció de l'evolució de les obres del darrer període constructiu de la Catedral.

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.