La capella del Santíssim i el mural ceràmic de Barceló

La Capella del Santíssim es va emplaçar sobre la que ocupava l'antiga Capella de Sant Pere en l'absis lateral dret de la Seu, una de les zones més antigues de la Catedral. Entre 2.000 i 2.007 va ser rehabilitada rebent una nova decoració de la mà del conegut artista mallorquí Miquel Barceló, nascut a Felanitx en 1957.

Atès que aquesta capella alberga el sagrari principal de la Catedral, la temàtica que pretén representar Barceló consisteix en els dos miracles de Jesús que anuncien l'eucaristia, tots dos relatats en l'evangeli de Sant Joan: el miracle de la multiplicació dels pans i els peixos i el subsegüent sermó del pa de la vida (Jn 6); i el miracle de la conversió de l'aigua en vi en les noces de Caná (Jn, 2). Així mateix, es va proposar a l'artista la representació de Crist ressuscitat com a figura central de l'obra.

Tres anys de preparació va precisar Barceló per a concebre la seva creació i desenvolupar la tècnica necessària per a executar-la. Ocupa uns 300 metres quadrats de la capella, amb aplacats de 12 m d'altura, que l'artista va considerar sempre com una “nova manera de pintar”, una sort de retaule evolucionat fet amb argila cuita en Vietri Sul Mare, localitat napolitana amb especialistes capaços de donar el seu punt a la ceràmica de l'obra, l'argila de la qual procedia de pedreres del Nord d'Alemanya, Roma i Salern, triades per les seves adequades textures i qualitats cromàtiques.

La intervenció va incloure els cinc vitralls de la capella, que portaven diversos segles tapiats. Els nous vitralls es van fabricar a Tolosa amb la tècnica de la “grisalla” i pretenen reproduir la llum del fons marí sobre dibuixos d'ones, algues i palmes. També el mobiliari litúrgic, fet en pedra de Binissalem és obra de Barceló.

El motiu iconogràfic del retaule ceràmic és el miracle de la multiplicació dels pans i els peixos. En el seu costat esquerre es representen els fruits de la mar i, en el dret, els de la terra. Presideix el centre del conjunt una figura etèria, la de Transfiguració de Crist després de la seva Resurrecció, on s'aprecien en la figura del Senyor les nafres en costat, mans i peus del Crucificat.

Aquesta capella té un ús netament litúrgic, a part de la seva funció ornamental, s'empra per a la celebració d'una de les misses diàries de la Seu. No ha d'oblidar-se que, en la seva pròpia denominació ja s'indica que és la destinada a l'Adoració del Santíssim.

Aquesta capella ha estat objecte d'estudi de la tesi doctoral de la historiadora de l'art Maria de la Mar Escales, defensada el passat mes de juny a la Universitat de les Illes Balears, la qual consisteix en el primer estudi específic dedicat a la intervenció en el patrimoni de la capella del Santíssim. Per a més informació sobre la tesi doctoral: https://bit.ly/36xxQ8t

 

DIRECCIÓ
Plaça de la Almoina S/N
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears. Espanya

XARXES SOCIALS
@catedralmca
Facebook Twitter Istagram Youtube

CONTACTE
Per a qualsevol dubte, crida'ns
971 71 31 33

Copyright © 2021 Catedral de Mallorca. Tots els drets reservats.