L'honradesa és més exigent que les lleis

 

 Joan Bestard      Punto ético

 

El filòsof, polític i escriptor Lucio Anneo Sèneca (4 a. C.-65 d. C.) va afirmar: “El que les lleis no prohibeixen, pot prohibir-ho l'honestedat o l'honradesa”.

L'honradesa és més exigent que les lleis. Complir les lleis és laudable, però a vegades no és suficient.

L'honestedat o l'honradesa és un termòmetre molt més rigorós que el simple compliment de les lleis.

La brúixola orientadora de la nostra conducta ètica no ha de ser simplement el compliment les lleis, sinó l'honestedat o l'honradesa amb la qual volem i hem d'actuar.

L'honestedat i l'honradesa personals a vegades no permeten el que les lleis toleren.

Siguem honestos i honrats en el nostre actuar diari. El mer compliment de les lleis no basta.

L'honestedat i l'honradesa han de ser les pautes de la nostra conducta ètica.            

 

Article 440 de la columna “Punt ètic” publicat en el diari Última Hora del dia 20 de febrer de 2020, dijous. Pàg. 28.