La veritable llibertat política

 

 Joan Bestard      Punto ético

 

 

Marc Tuli Ciceró (106-43 a. C.), jurista, polític, filòsof, escriptor i orador romà, va dir: “La llibertat només resideix en els Estats en els quals el poble té el poder suprem”.

Si el poder polític no resideix al poble, no hi ha democràcia.

Quan només un o diversos governen al marge del poble, a això hem d'anomenar-ho dictadura. I en les dictadures el poble està oprimit perquè no pot obrar lliurement.

En democràcia, el poble vota i participa en la vida política exercint el seu poder.

La democràcia és el millor sistema polític que existeix perquè les persones no són súbdites, sinó ciutadans lliures i responsables que exerceixen plenament els seus drets.

La democràcia no és una panacea política, però sí el millor sistema polític per a poder treballar a favor de la transformació de la societat.

 

Article 447 de la columna “Punt ètic” publicat en el diari Última Hora del 28 de maig de 2020, dijous, pàg. 30.