Catedral de Mallorca

Visita Catedral de Mallorca
Inclou: Entrada Catedral + Museu d’Art Sacre
Opcional: Audioguia 
Vine a visitar un dels monuments més coneguts del mediterrani, la Catedral de Mallorca. Edificada a partir del segle XIII, la seva nau central té aproximadament 44 metres d’altura convertint-la en una de les catedrals més altes d’Europa. Coneix des de prop la seva història i les seves reformes més importants que es varen realitzar: la d’Antoni Gaudí i la de Miquel Barceló.
TARIFES
 • Adult: 9€
 • Majors de 65 anys: 7€
 • Preferent: 7€

* L’entrada preferent s’haurà d’adquirir a les taquilles de la Catedral i s’haurá d’acreditar per mitjà del carnet d’estudiant universitari, targeta de desocupació en vigor o certificat de discapacitat.

* Poden beneficiar-se d’importants reduccions de fins al 100% adquirint les entrades directament a les taquilles de la Catedral de Mallorca i acreditant documentalment:

 • Els residents i naturals de la diòcesi de Mallorca.
 • Nins igual o menors de 8 anys.
 • Discapacitat igual o superior al 65% amb 1 acompanyant.
HORARIS

Horari d’estiu d’abril a octubre:

 • De dilluns a divendres de 10:00 ha 17:15 h.
 • Dissabtes de 10:00h a 14:15h.
 •  Diumenges tancat.
NORMATIVA

CONDICIONES PREVIAS A LA VISITA

 1. La entrada para todas las visitas siempre se realizará por la entrada del Museo Catedral, Plaza de la Seo s/n. Es imprescindible la presentación de la reserva recibida por correo electrónico para proceder a su validación antes de comenzar la visita.
 2. Las visitas se iniciarán dentro de los márgenes horarios señalados en la reserva.
 3. No se permite el acceso de animales de compañía a la visita, excepto perros guía.
 4. La organización se reserva la capacidad de cancelar la visita, con o sin preaviso, por los motivos que considere oportunos, devolviendo el importe ya pagado a quienes no hubieran podido disfrutar de la misma con motivo de dicha cancelación.
 5. Se ruega utilizar una vestimenta formal acorde a un templo religioso y evitar acudir en bañador, sin camiseta etc.
 6. Siguiendo las normas de seguridad internacionales, no se permitirá el acceso al recinto con maletas de viaje ni bultos voluminosos. Les informamos que la Catedral no dispone de taquillas donde depositarlos.
 7. Por favor, sea tan amable de verificar cuidadosamente los datos de la reserva, pues una vez confirmada no se admitirán cambios ni devoluciones. Si necesita información adicional, puede ponerse en contacto con nuestro equipo en el correo secretaria@catedraldemallorca.org.
 8. La organización se reserva el derecho de admisión.
 9. Al aceptar estos términos y condiciones, el usuario confirma la veracidad de los datos facilitados, eximiendo de cualquier responsabilidad a la Catedral de Mallorca.

CONDICIONES DURANTE LA VISITA

 1. Los visitantes se comprometen a mantener un comportamiento y una actitud respetuosa hacia el monumento.
 2. No está permitido y está penado por ley atentar contra la integridad del patrimonio, haciendo pintadas, graffitis, etc.
 3. La no observancia de las indicaciones en temas de conservación del patrimonio señaladas por el personal de la Catedral puede llegar a ocasionar la expulsión inmediata de la visita, sin derecho a ningún tipo de reembolso.
 4. No está permitido lanzar objetos, ni consumir alimentos y/o bebidas (excepto agua)
 5. No está permitido fumar durante la visita.
 6. Los visitantes deberán vigilar siempre sus objetos personales.

IMPORTANTE:

El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede provocar la no admisión, la interrupción y/o la expulsión de la visita sin derecho a ningún tipo de cambio o reembolso.

Catedral de Mallorca + Terrasses

terrazas catedral mallorca
Temporada d’obertura: Maig a Octubre (tots dos mesos inclosos)
Inclou: Terrasses de Mallorca + Entrada Catedral + MASM
Opcional: Audioguia 
¿Vols conèixer la Catedral des de les altures?

La Catedral de Mallorca, ofereix, adaptant-se a l’actual situació sanitària, recorreguts lliures per les seves terrasses, una experiència extraordinària on es podrà contemplar la immensitat de la mar i la bellesa de Palma, sens dubte un bon pla per a realitzar una excursió cultural i gaudir d’uns minuts de pau i contemplació. Un recorregut de lliure accés perquè el visitant pugui gaudir de les terrasses dels arcbotants, de l’espectacular rosassa major, del campanar i del skyline de la ciutat.

TARIFES
 • Adult: 20€
 • Resident: 7€

* Els divendres de cada setmana s’ofereix la visita gratuïta per a residents i naturals de la diòcesi de Mallorca, s’haurà d’adquirir l’entrada en les taquilles de la Catedral i acreditar documentalment aquesta circumstància de residència o naturalitat.

HORARIS
Dilluns a divendres des de les 10:00h fins a les 16:30h, torns cada 30 minuts d’1 hora de durada

Dissabtes des de les 10:00h fins a les 13:30h, torns cada 30 minuts d’1 hora de durada

* Temporada d’obertura de Maig a Octubre (tots dos mesos inclosos)

NORMATIVA

CONDICIONS PRÈVIES A LA VISITA

 1. A causa de les característiques i dificultat del recorregut, i per motius de seguretat, l’accés a la visita queda limitat a:
  1.1 persones que no presentin malalties cardiorespiratòries, vertigen, claustrofòbia o mobilitat reduïda per motius d’edat o salut.
  1.2 persones majors de 9 anys. En el cas de menors d’edat, és obligatòria l’acreditació de la mateixa per mitjà d’un document d’identitat oficial.
 2. En acceptar aquests termes i condicions, l’usuari confirma la veracitat de les dades facilitades, així com del compliment dels requisits físics i/o de salut esmentats en el punt anterior, eximint de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol possible mal per tals motius a la Catedral de Mallorca.
 3. L’entrada per a totes les visites sempre es realizarà per l’entrada del Museu Catedral, Plaza de la Seu s/n. A l’interior de la Catedral s’ha habilitat, en el Portal de la Almoina, un Punt de Trobada per a l’accés a les visites a les Terrasses. És imprescindible la presentació de la reserva rebuda per correu electrònic per a procedir a la seva validació abans de començar la visita..
 4. Les visites s’iniciaran puntualment dins dels marges horaris assenyalats en la reserva, i tindran una durada màxima d’una hora. Una vegada passada aquesta hora límit d’inici, ja no es permetrà l’accés a aquesta.
 5. No es permet l’accés d’animals de companyia a la visita, excepte cans pigall.
 6. L’organització es reserva la capacitat de cancel·lar la visita, amb o sense preavís, pels motius que consideri oportuns, retornant l’import ja pagat als qui no haguessin pogut gaudir de la mateixa amb motiu d’aquesta cancel·lació.
 7. Si us plau, sigui tan amable de verificar acuradament les dades de la reserva, perquè una vegada confirmada no s’admetran canvis ni devolucions. Si necessita informació addicional sobre les Visites a les Terrasses, pot posar-se en contacte amb el nostre equip en el correu secretaria@catedraldemallorca.org.
 8. L’organització es reserva el dret d’admissió.

CONDICIONS DURANT LA VISITA

 1. Els visitants menors de 18 anys hauran d’anar acompanyats per un adult, havent de ser la relació, com a mínim, d’un adult per cada menor.
 2. Els visitants es comprometen a mantenir un comportament i una actitud respectuosa cap al monument.
 3. No està permès i està penat per llei atemptar contra la integritat del patrimoni, fent pintades, grafitis, etc.
 4. La no observança de les indicacions en temes de conservació del patrimoni assenyalades pel personal de la Catedral pot arribar a ocasionar l’expulsió immediata de la visita, sense dret a cap mena de reemborsament.
 5. No està permès llançar objectes, ni consumir aliments i/o begudes (excepte aigua)
 6. No està permès fumar durant la visita.
 7. Els visitants hauran de vigilar sempre els seus objectes personals.
 8. Es prega utilitzar una vestimenta formal concorde a un temple religiós i evitar acudir en vestit de bany, sense samarreta etc.

IMPORTANT:

L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes pot provocar la no admissió, la interrupció i/o l’expulsió de la visita sense dret a cap tipus de canvi o reemborsament.

La visita a les terrasses inclou la visita a la Catedral de Mallorca, dins de l’horari normal de visita.

Els divendres de cada setmana s’ofereix la visita gratuïta per a residents i naturals de la diòcesi de Mallorca, s’haurà d’adquirir l’entrada en les taquilles de la Catedral i acreditar documentalment aquesta circumstància de residència o naturalitat.

Visita guiada Catedral de Mallorca

visita guiada mallorca
Inclou: Entrada Catedral + Guia certificat 
Descobreix un dels edificis més emblemàtics de Balears, la Catedral de Mallorca, a través d’un recorregut on coneixeràs llocs especials i la història que amaguen. Apunta’t a aquesta visita guiada disponible en 3 idiomes (castellà, anglès i alemany). No deixis escapar aquesta oportunitat! Les places són limitades!
TARIFES
 • Adult: 25€
HORARIS

Disponible en  idiomes:

 • Castellà:Dissabte a les 12.30 h
 • Inglés: Dissabtes a les 11.00 h
NORMATIVA
CONDICIONS PRÈVIES A LA VISITA

 1. L’entrada per a totes les visites sempre es realitzarà per l’entrada del Museu de la Catedral, Plaza de la Seu s/n. És imprescindible la presentació de la reserva rebuda per correu electrònic per a procedir a la seva validació abans de començar la visita.
 2. Les visites s’iniciaran dins dels marges horaris assenyalats en la reserva.
 3. No es permet l’accés d’animals de companyia a la visita, excepte cans pigall.
 4. L’organització es reserva la capacitat de cancel·lar la visita, amb o sense preavís, pels motius que consideri oportuns, retornant l’import ja pagat als qui no haguessin pogut gaudir de la mateixa amb motiu d’aquesta cancel·lació.
 5. Es prega utilitzar una vestimenta formal concorde a un temple religiós i evitar acudir en vestit de bany, sense camiseta etc.
 6. Seguint les normes de seguretat internacionals, no es permetrà l’accés al recinte amb maletes de viatge ni embalums voluminosos. Els informem que la Catedral no disposa de taquilles on dipositar-los.
 7. Per favor, sigui tan amable de verificar acuradament les dades de la reserva, perquè una vegada confirmada no s’admetran canvis ni devolucions. Si necessita informació addicional, pot posar-se en contacte amb el nostre equip en el correu secretaria@catedraldemallorca.org.
 8. L’organització es reserva el dret d’admissió.
 9. En acceptar aquests termes i condicions, l’usuari confirma la veracitat de les dades facilitades, eximint de qualsevol responsabilitat a la Catedral de Mallorca.

CONDICIONS DURANT LA VISITA

 1. Els visitants es comprometen a mantenir un comportament i una actitud respectuosa cap al monument.
 2. No està permès i està penat per llei atemptar contra la integritat del patrimoni, fent pintades, grafitis, etc.
 3. La no observança de les indicacions en temes de conservació del patrimoni assenyalades pel personal de la Catedral pot arribar a ocasionar l’expulsió immediata de la visita, sense dret a cap mena de reemborsament.
 4. No està permès llançar objectes, ni consumir aliments i/o begudes (excepte aigua)
 5. No està permès fumar durant la visita.
 6. Els visitants hauran de vigilar sempre els seus objectes personals.

IMPORTANT:

L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes pot provocar la no admissió, la interrupció i/o l’expulsió de la visita sense dret a cap tipus de canvi o reemborsament.

Capella del santissim

Visites culturals

Eventualment s’organitzen visites guiades a la Catedral de Mallorca centrades en diferents temàtiques amb la finalitat de donar a conèixer la història, la cultura, l’art i la simbologia del Temple.

Calendari d'esdeveniments